خدمات ما

تولید

سنگ برادران همتی قادر به تولید نماهای کلاسیک و مدرن با دستگاه های پیشرفته و تکنولوژی و تولید نما با سنگ طبیعی (آتشکوه) میباشد تا طرح های دیزاینرها و آرشیتکت ها قابلیت اجرا پیدا کنند

CNC حجاری

روش حکاکی برای کنده‌کاری سطحی و ظریف تصویری یا نوشتاری روی سنگ استفاده می‌شود که بر سطوح تخت و منحنی قابل‌اجرا است

سنگ برادران همتی با توجه به خواست مشتری قادر است طرح های متنوعی را روی سنگ اجرا کند

اجرا

با توجه به اینکه پیچیدگی نماهای امروزی چه مدرن و چه کلاسیک و اجرای آنها کار با دقت و پر زحمتی است

برادران همتی با داشتن تجهیزات به روز، نیروی متخصص و تجربه توانایی اجرای هر مدل نمای کلاسیک و مدرن را دارند

 شرکت برادران همتی مفتخر به همکاری با آرشیتکت هاییست که اعتماد کردند و دقیقا طرحی که طراحی کرده بودند را از این مجموعه تحویل گرفتند